Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2015

jujube
jujube
Deer Birds
Reposted fromdhoop dhoop viamartalaura martalaura
jujube
5528 f733
Reposted fromnyaako nyaako viasaudadeyeh saudadeyeh

June 07 2015

jujube
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna.
Reposted fromhisteryczna histeryczna viamehhh mehhh

June 06 2015

jujube
Deer Birds
Reposted fromdhoop dhoop viaoopsiak oopsiak

June 04 2015

jujube
4968 ba2b
Zrób mi jakąś krzywdę, czyli...
 ~ Mistrz Żulczyk
Reposted fromplayinglove playinglove viayouuung youuung

June 02 2015

We all change with the moon. Pen on paper 50 x 50 cm aprox.
Reposted fromcuty cuty

June 01 2015

jujube
jujube
Czy nie dziwne z nas stworzenia, że pozwalamy się tak sprowokować i nasze pierwsze uczucie lokujemy tam, gdzie nie ma żadnej nadziei? I czy smak tej nadzwyczaj nieprzemyślanej czułości nie był zawsze nieco gorzki dlatego, że była daremna? Kto wie, czy co poniektórzy potem w życiu nie z takich wspomnień właśnie czerpią podejrzenie, że nie da się ich pokochać.
— Rainer Maria Rilke - Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viaszydera szydera
jujube
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka /Laura
Reposted fromkarosia karosia viamrymrumru mrymrumru
jujube
5946 5bf3
Reposted fromcavovo cavovo viatutaj tutaj
jujube
0195 36c9 500
Reposted frommhsa mhsa viatutaj tutaj
jujube
1394 561c 500
Reposted fromshar17666 shar17666 viacyronis cyronis

May 31 2015

jujube
6077 8431 500
Reposted fromchytruskaliska chytruskaliska
jujube
7217 5b12
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viakitewalk kitewalk
jujube
9851 718e
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin

May 26 2015

jujube
8472 b481
Reposted fromgarter garter vialiliowadusza liliowadusza

May 25 2015

3408 7eaf 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viablaxkseoul blaxkseoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl